ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА

ЦЕНА ЗА ДОСТАВА

<1 kg

100 ден.

1 - 3 kg

120 ден.

3 - 5 kg

150 ден.

5 - 10 kg

180 ден.

10 - 20 kg

240 ден.

20 - 30 kg

300 ден.

30 - 40 kg

400 ден.

40 - 50 kg

500 ден.

50 - 70 kg

650 ден.

70 - 80 kg

730 ден.

80 - 90 kg

810 ден.

90 - 100 kg

900 ден.

100+ kg

1000 ден.

Повратен документ: 30 ден.